( မရဏဓေမၼာမီွ ၊ မရဏံ အနတီေတာ )

"ကရုဏာ" နာေရးကူညီမႈအသင္း။ ေျမပံုျမိဳ႕


- ကရုဏာ နာေရးကူညီမႈအသင္းကို ေျမပံုျမိဳ႔ေပၚမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ေစတနာရွင္မ်ားျဖင္႔ ၂၀၀၈ -ခုနွစ္  ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ႀကပါသည္။

- ဤအသင္းအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေျမပံုျမိဳ႕ေပၚတြင္ နာေရးကိစၥျဖစ္ေပၚလာ၍ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားကို လူမ်ိဳးမေရြး။ဘာသာမေရြး ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပံုျမိဳ႕ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူမႈေရးကို အေျခခံေသာ အသင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။

- စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆို အသင္းအတြက္ ေငြေႀကး၊၀တၳဳပစၥည္းေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းျခင္း ၊ ရံပံုေငြေကာက္ခံလွဴပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ႏိုင္သည္႔ အျပင္ အသင္း၀င္ျဖစ္ပါကအမႈေဆာင္အဖြဲ႔၌လည္းပါ ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

- လူမ်ိဳးဘာသာ က်ားမ မေရြးမည္သူမဆိုအသင္း၀င္ႏိုင္ျပီး အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင္႔ လစဥ္ လွဴဒါန္းေငြ  (၅၀၀က်ပ္ )သို႔မဟုတ္ (၁၀၀၀က်ပ္)ႏွင္႔ အထက္ ထည္႔၀င္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
-အသင္း၀င္မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပေစတနာရွင္မ်ားမွ လည္း မိမိေစတနာရိွသေလာက္ ထည္႔၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

-  လစဥ္လွဴဒါန္း ေငြမ်ားကို အဂၤလိပ္လဆန္း (၁၊၂၊၃)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အသင္းမွ တာ၀န္ေပးေသာ ေငြေကာက္ခံသူမွ အလွဴေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း မ်ားျဖင္႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

- ရရိွထားေသာရံပံုေငြဟူသမွ်ကို ေျမပံုျမိဳ႕ ၊ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္၌ စာရင္းဖြင္႔ထားေသာ ေငြစုစာအုပ္အမွတ္ (SC -98)ျဖင္႔ ထိန္းသိမ္းထားရိွပါသည္။

- ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁၀၀၀၀က်ပ္) ႏွင္႔အထက္ အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သြားပါမည္။

- "ကရုဏာ"နာေရးကူညီမႈအသင္းအေနျဖင္႔ နာေရးကိစၥအျပင္ နာေရးကိစၥႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ရံပံုေငြမ်ားလိုအပ္လွ်က္ရိွပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ မိမိဆႏၵရိွသေလာက္ ထည္႔၀င္ လွဴဒါန္းႀကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားထံတြင္ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

၁။ ဦးျမင္႔လြင္ (ဥကၠဌ)
စားသံုးကုန္ပစၥည္းဆိုင္
ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ေျမပံုျမိဳ႕ ။
ဖုန္း---09 8524218 Ext 805

၂။ ဦးေမာင္ေအးျမင္႔  (ဘ႑ာေရးမွဴး )
ျမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံု
ေျမပံုျမိဳ႕ ။

၃။ေဒၚယဥ္ယဥ္ေဇာ္ေထြး (တြဲဘက္အတြင္းေရမွဴး )
အလွကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္
ေစ်းတြင္း ၊ေျမပံုျမိဳ႕ ။
ဖုန္း.....098524139

၄။ဦးေမာင္ေစာလြင္  (အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္ )
ဇြဲအားမာန္စက္မႈလက္မႈ
ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္
ေျမပံုျမိဳ႕ ။

၅။ေဒၚသိန္းသိန္းႏိုင္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး )
ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္ ၊ေျမပံုျမိဳ႕။
ဖုန္း....098524074

၆။ေဒၚဦးသန္းေအး (အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ )
သံထည္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္
ေစ်းတြင္း ၊ေျမပံုျမိဳ႕
ဖုန္း....0985 24153

ရ။ဦးညီပု
ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဖုန္း....09 5162773

၉။ေက်ာ္မ်ိဳးႏိုင္
စကၤာပူ
ဖုန္း.
..83986208

***************************************************************************

၁။ဦးစိုးနိုင္                            ( S.S.A ပုဇြန္အဝယ္ဒိုင္)
၂။ဦးေမာင္ေမာင္ႀကည္            ( ျဖိဳး တည္းခိုခန္း)
၃။ဦးေအာင္သာဇံ                   ( ေရႊဝိုင္း ထမင္းဆိုင္)
၄။ကိုညီညီ                           ( ေရႊပန္းထိမ္)
၅။ကိုသာထြန္း                       (သဲတန္းရပ္ကြက္)
၆။ကိုညြန္းဝင္း                       ( ျမစပါယ္   ကဖီး)
၇။ကိုေမာင္ေစာလြင္                ( ဇြဲ အားမာန္ ဝပ္ေရွာ႔)
၈။ကိုေဇာ္မင္းေအာင္               ( ဝိုင္းဝိုင္းလည္ ထမင္းဆိုင္)
၉။ကိုေမာင္ေအးျမင႔္                ( ျပည္သူ႔ေဆးရံု)
၁၀။ကိုသန္းထြန္း                   ( ျပိဳင္းေတာေခ်)
၁၁။ကိုေက်ာ္ဝင္းေဌး              ( ျပည္ျဖိဳး ကဖီး)
၁၂။ကိုေအာင္ျမင္႔လြင္             (သဲတန္းရပ္ကြက္ )
၁၃။ကိုေက်ာ္ျမင္႔စိုး                 ( မိုးမခ ဗီြဒီယိုေခြငွားဆိုင္)
၁၄။မတင္ျမင္႔                       ( သေဘၤာဆိပ္/ သဲတန္း)
၁၅။မဦးသန္းေအး                 ( ေစ်းတြင္း)
၁၆။မသိန္းသိန္းနိုင္                ( ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္)
၁၇။မယဥ္ယဥ္ေဇာ္ေထြး         ( အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္)
၁၈။ဦးထြန္းေက်ာ္                 ( တာေမြအဝိုင္းထိပ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )
၁၉။ဦးခင္ေမာင္ဦး             ( မင္းလမ္း၊ ရခိုင္မုန္႔တီဆိုင္ ၊ ဗဟန္း ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ )