Picture

အငူရင္ရိုးေတာ္ဓာတ္ေစတီေတာ္သမိုင္း

     ရခိုင္ျပည္ တတိယ ဓညဝတီျမိဳ႔ေတာ္စံဘုရင္ သူရိယစကၠမင္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶဧ။္ ဗ်ာဒိတ္ထားခဲ႔ေသာ ဓာတ္သမိုင္း အရ ေစတီေတာ္မ်ားကို တည္ေဆာက္လာခဲ႔ရာတြင္ ပင္လယ္ျပင္အနီး (ဧလာပဗၺတ ) ေတာင္သို႔ေရာက္ေတာ္မူေလေသာအခါ ဗုဒၶဘုရားရွင္ အေလာင္းေတာ္ သည္ ေရွးအတိတ္က ဤေတာင္ေပၚဝယ္ (ဇဏီသား ) ဘဝျဖင္႔ က်င္လည္ေနထိုင္ခဲ႔ဖူးေလေသာေႀကာင္႔ ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ျပီးေနာက္ ငါဘုရားဧ။္ ( ရင္ရိုးေတာ္ဓာတ္ ) တည္ေလလတၱံ႕ ဟု ဗ်ာဒိပ္ထားခဲ႔ေလသည္။ ထိုဓာတ္ေတာ္အား တည္ထား အံ႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီးေသာ္ ေကဇာသကၠရာဇ္
 (၂၁၄ )ခုနွစ္၊ ခရစ္ဘီစီ (၃၁၆ ) ခုနွစ္တြင္ (သူရိယ စကၠမင္း ) တည္ထားျပီးေသာ္ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီး ကို က်င္းပခဲ႔ေသာ ဗုဒၶဓာတ္ေစတီတစ္ဆူပင္ျဖစ္သည္။ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္တြင္ နတ္ေခ်ာင္းဘုရားႀကီး ၊ ျမိဳ႕လယ္ ျပည္လံုးခ်မ္းသာဘုရားႀကီး ၊ ေက်ာင္းေတာင္ေမာ္ အနီး လြမ္းေစတီ တို႔မွာ ထင္ရွားသည္။                      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

သမိုင္းဝင္ျမိဳ႕ဦးဘုရား

Picture
   
ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ေတာ္စံ ဘုရင္မင္းရာဇာသည္ မိဖုရား ေစာသုဘာေဒဝီႏွင္႔ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၈၆၃ ) ခုႏွစ္ ၊ ခရစ္ေအဒီ ( ၁၅၀၁ ) ခုႏွစ္တြင္ ထီးနန္းစံေတာ္မူျပီးေနာက္
( ၁၃ )နွစ္ခန္႔ရိွေလေသာ္ ( ေျမာက္ဦးျမိဳ႔ သက္ကိန္းခန္း မကုန္ေသးပါလ်က္ အျမင္တရားနည္းပါးေသာ ပုဏၰားပေရာဟိတ္ဟူးရားတတ္တို႔ဧ။္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို  ယံုႀကည္လ်က္ ေဝသာလီေက်ာက္ေလွကားျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းေနရာသို႔ ေကဇာသကၠရာဇ္
( ၈၇၆ ) ခုနွစ္။ ကဆုန္လဆုတ္ ( ၄ ) ရက္စေနေန႔ညဥ္႔သန္းေခါင္ သံုးဗဟုိရ္ မိိႆလက္ေနစန္းႏွင္႔အညီ ျမိဳ႕သစ္တည္ေထာင္ကာ စိုးစံေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။
ထိုကဲ႔သို႔ မင္းရာဇာ ေဝသာလီေက်ာက္ေလွကားျမိဳ႕ေျပာင္းေရႊ႔သြားေႀကာင္း (သကၤမင္း ) ႀကားသိေလေသာ္ စစ္သည္ အလံုးအရင္းျဖင္႔ ေဝသာလီကို တိုက္ခိုက္ေလသျဖင္႔ မင္းရာဇာ သည္ ထီးနန္းစြန္႔ကာ ထြက္ေျပးခဲ႔ရေလသည္။ ထိုအခါ ( သက္မင္း ) သည္ ေဝသာလီ၌
( ေမာရာဇာ ) ဟူေသာဘြဲ႔ကိုခံယူလ်က္ ထီးနန္းစိုးစံေတာ္မူေလသည္။ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္လည္းမျငိမ္ဝပ္ဘဲ ရိွေလသည္။မူးမတ္ျပည္သူအေပါင္းတိုးသည္ ညီညြတ္ႀကလ်က္ ရခိုင္မင္းရာဇာဧ။္သားေတာ္ငယ္ ( ဂဇာပတိ ) သက္ေတာ္ (၁၆ )ႏွစ္သာ ရိွသူအား ကနကၠ္တန္ထီးျဖဴမိုးလ်က္ ဗိုလ္ထုေျမာက္ျမားစြာႏွင္႔ ေဝသာလီကို ခ်ီတက္ေစေလရာ သက္မင္း (ေမာရာဇာ )သည္ မိဖုရား ၊သားေတာ္ ။ သမီးေတာ္တို႔ကို ေခၚယူျပီး ေဝသာလီမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔ရေလေတာ႔သည္။ေမာရာဇာ သည္ေဝသာလီတြင္ ထီးနန္း (၂၉ ) ရက္မွ်သာ စိုးစံခဲ႔ရေလသည္။သက္မင္းသည္ ေလွေဖာင္တို႔ျဖင္႔ တိမ္းေရွာင္လာခဲ႔ရာဝယ္ ေျမပံုအနီး (ေက်ာက္ေတာင္ေျခရင္း ေရအိုင္ ) ထဲသို႔က်ေရာက္ေသာအခါ၌ လူိင္းဂယက္ေရဝဲျပင္းထန္ေလေသာေႀကာင္႔ စီးေတာ္ေဖာင္ပ်က္စီးနစ္ျမဳပ္ေလသျဖင္႔ သားေတာ္ ( ငတာ )ႏွင္႔ သမီးေတာ္ ( သီတာ )တို႔ေရ၌ ေသဆံုးေလျပီး သား ( ငတာ ) အေလာင္းတင္ေနေလေသာေက်ာင္ေတာင္ ကို ယေန႔တိုင္ ( ငတာေက်ာက္ ) ၊ သမီးေတာ္     
 ( သီတာ ) အေလာင္းတင္ေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္အား  ( သီတာဝဲေက်ာက္ ) ဟူ၍ ယေန႔တိုင္ေခၚဆိုႀကေလသည္။ထိုသက္မင္း ( ေမာရာဇာ ) အျမဲကိုးကြယ္ရန္ ေဖာင္ေတာ္ ၌ တင္ယူခဲ႔ေသာေရွးေဟာင္းေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ကိုအသက္မေသက်န္ရစ္သူတို႔က ေျမပံုကမ္းတြင္ တင္ထားႀကေလျပီး (ေမာရာဇာလည္း ) ပူပင္ေသာကျဖင္႔ ေျမပံုေတာင္ေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ေတာင္ခ်ိဳင္႔ဝွမ္း (ေညာင္ပင္ႀကီးခ်ိဳင္ )တြင္ က်န္ရစ္သူအိမ္ေထာင္စု (၆၀ )ခန္႔ျဖင္႔ ရြာတည္ကာေနထိုင္ေလေတာ႔သည္။
ယခုအခါ ေျမ႔ပံုတြင္ (သက္ပုန္းရြာ )ဟုေခၚဆိုႀကသည္။ထိုေက်းရြာအနီးေခ်ာင္း ကိုလည္း (သက္ပုန္းေခ်ာင္း )ဟုေခၚႀကေလသည္။ထိုေရာအခါ  ေျမပံုေတာင္ကမ္းအနီး ကုန္းျမင္႔ဝယ္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶေက်ာင္းဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကိုဖူးျမင္ေလႀကေသာ္ ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ အား သုတ္သင္ရွင္းလင္းႀကလ်က္ ပလႅင္ေပၚဝယ္စမၼါယ္ေတာ္မူျပီးေသာ္ သိမ္ေတာ္ေဆာက္လုပ္မိုးကာျပီး ပူေဇာ္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ႀကေလေတာ႔သည္။ဤဘုရားႀကီး သည္ေျမပံု သို႔ သက္မင္း (ေမာရာဇာ ပင္႔ ယူလာေသာ ႏွစ္ ) ဂ၇၆ ခုနွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္
( ၁၅၁၄ ) ခုနွစ္ပင္ ကိန္းဝပ္ စပၼါယ္ အပူေဇာ္ခံလာေသာ သမိုင္းဝင္ဘုရားႀကီး တစ္ဆူပင္ျဖစ္ပါသ

                 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ေျမာက္ႀကိမ္ဘုရား

Pictureေျမပံုျမိဳ႔နယ္ ၊ငမန္းရဲကၽြန္း ၊ေျမာက္ႀကိမ္ရြာတြင္ တည္ထားသျဖင္႔ (ေျမာက္ႀကိမ္ဘုရား ) ဟုအမည္တြင္ေလသည္။ေမ်ာက္ႀကိမ္ႏြယ္မ်ား ေရွးက အလြန္ေပါမ်ားစြာေပါက္ေရာက္သည္ကို အစြဲျပဳလ်က္အမည္တြင္ေႀကာင္း သိရပါသည္။ေျမာက္ဦးေခတ္လက္ရာ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တစ္ဆူျဖစ္ပါသည္းဘုရားဧ။္ မ်က္ႏွာေတာ္မွာ အလြန္ႀကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။တိုင္းျပည္ဧ။္ အခ်ိန္ကာလေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ တခုခုက်ေရာက္လာမည္႔ကာလမ်ား ရိွခဲ႔ေသာ္ ဘုရားရုပ္တုမ်က္ႏွာေတာ္မွာ ညိူးႏြမ္းျခင္း ၊ ေခြ်းေတာ္ယိုစီးထြက္လာတတ္ျခင္းမ်ားကို မႀကံဳစဖူးျမင္ေတြ႔ႀကည္ရသည္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳႀကသည္။ ဘု၇ားရွင္ဧ။္ရုပ္ထုေတာ္မွာ (ဘုမၼိဖႆမုျဒာ ) ပံုျဖစ္ပါသတည္း။